Over leesroosters en Jozef

Vandaag, op Israëlzondag, heb ik het leesrooster gevolgd en in de kerkdienst Matteüs 21:33-43 gelezen. Deze gelijkenis over de wijngaard met onwaardige pachters is een prima uitgangspunt voor een zinvolle gedachtewisseling over de moeilijke vraag naar de relatie tussen kerk en Israël. Minder enthousiast was ik over het begeleidende materiaal dat vanuit de dienstenorganisatie van de PKN aan de predikanten was aangeboden. Er zat nauwelijks lijn in en er leek in het exegetische deel onverantwoord geknipt te zijn. Ronduit storend is dat er niet echt gekozen wordt voor een passende lezing uit het Oude Testament. Er wordt volstaan met de vermelding wat er zo al op de verschillende leesroosters staat met een op de klank af geformuleerde poging ze in één zin aan elkaar te plakken.

Dat gebeurt ook met de in het alternatieve leesrooster genoemde lezing uit Genesis 37. Juist op deze zondag begint men met een doorgaande lezing van het verhaal van Jozef. Dat is een mooi initiatief, maar dat wil nog niet zeggen dat deze lezingen nu ook verbonden moeten worden met die uit het gebruikelijke leesrooster. Laat men zich liever concentreren op één verhaal.

Overigens draag ik mijn steentje bij aan dat laatste. Ik heb voor de maand november de exegetische en liturgische toelichting geschreven bij de lezingen uit Genesis 42-45 in Kind op Zondag.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s