Publicaties

Deze lijst van publicaties is ook beschikbaar als pdf file, waarbij de publicaties zijn onderverdeeld in boeken, wetenschappelijke artikelen, populariserende artikelen en recensies.

“Gender: het goede begin in Genesis 2”, Schrift 2023/1 https://www.theologie.nl/artikelen/gender-het-goede-begin-in-genesis-2/

“recensie: Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap”, Schrift 2023/1 https://www.theologie.nl/artikelen/bijbel-met-bijdragen-over-geloof-cultuur-en-wetenschap/

“Micha – van ‘valse’ tot ware profeet”, Schrift 2022/4 https://www.theologie.nl/artikelen/micha-van-valse-tot-ware-profeet/

Erasmus en het Hebreeuws op de Goudse glazen“, Kerk en Theologie 73/4 (2022), 412-429.

(met Evert-Jan Vledder) “Open tafelgemeenschap in de gelijkenis van het Feestmaal en het debat over religie en geweld, Kerk en Theologie 73/3 (2022), 255-271.

“Dood is dood! Toch?”, Schrift 306 (2022) https://www.theologie.nl/artikelen/dood-is-dood-toch/

Het acrostichon van Nahum: De lotgevallen van een ontdekking”, in: C. Hoogerwerf et al. (eds), Vertalen is verrassen: Nieuwe vensters op bijbelse teksten, Haarlem/Antwerpen: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2022, 361-371.

(Met Peter-Ben Smit en Kirsten van der Ham) “La interpretación bíblica contextual: una necesidad teológica”, Concilium 396 (2022), 15-26.

De verhalen over Elia en Elia in het recente onderzoek”, ACEBT 35 (2022), 1-11.

Elia en Elisa en het gevecht met Baäl”, ACEBT 35 (2022), 93-102.

Parallel Structures in Judges and the Formation of the Book”, JSOT 46 (2022), 306-318.

Recensie van Thomas Renz, The Books of Nahum, Habakkuk, and Zephaniah (2021), RBL 02/2022.

Recensie van Chris W. Lee, Death Warning in the Garden of Eden. The Early Reception History of Genesis 2:17, 2020, BN 192 (2022), 134-135.

De graaf van Monte-Christo: over zoete wraak en heilige verontwaardiging”, in: Gelezen, geleefd, gedeeld. Essays ter gelegenheid van het afscheid van Gé Speelman van de PThU. Amsterdam, 17 september 2021, 50-54.

Bert Jan Lietaert Peerbolte, Klaas Spronk, De Bijbel. Elementaire deeltjes 75, Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep 2021.

Schrift gaat digitaal“, Schrift 304 (2021), 57-58.

recensie van Herman de Liagre Böhl, Bijbel en Babel. Frans de Liagre Böhl. 1892-1976, Amsterdam 2021, Schrift 304 (2021), 60-61.

“Can the Message of God as an Avenger Comfort us?” https://www.csbvbristol.org.uk/2021/10/04/god-as-an-avenger-comfort/ (4 oktober 2021)

De herziening van Genesis 1:1-2:3 in de NBV21”, Met andere Woorden 40/2 (2021), 5-9 (overgenomen in Friesch Dagblad 9 oktober 2021: “Genesis 1 in NBV21: een verrassend begin”).

De ecologische problematiek en de christelijke traditie”, Schrift 303 (2021), 53-59

7 maart 2021 Derde zondag van de Veertigdagentijd” (exegetische notities bij Exodus 20 en Johannes 2:13-25), Tijdschrift voor Verkondiging 3/2 (2021), 2-3.

Vreemde dromen: Gods openbaring via een vreemdeling“, Schrift 301 (53/1-2021), 7-12.

Recensie van S.C. Russell, E.J. Hamori (eds), Mighty Baal. Essays in Honor of Mark S. Smith, 2020, BiOr 78 (2021), 732-735.

Review of D. Guest, YHWH and Israel in the Book of Judges, 2019, RBL (2021).

In de Bijbel doen zwarte levens er toe“, Onderweg 7 (30 januari 2021), 14-15.

Eten in Eden en daarbuiten: Over maaltijden in Genesis”, Schrift 300 (2020), 7-11

A Rehabilitation of tehom? Genesis 1:2 in the Discussion about Bible and Ecology”, in: F. Čapek, P. Sláma (eds), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) (Festschrift Martin Prudký; Beiträge zum Verstehen der Bibel 42), Wien/Zürich: Lit Verlag 2020, 131-138.

Remembering and Forgetting in the Book of Judges”, in: M. Matthias, R. Roukema, G. van Klinken (eds), Erinnern und Vergessen – Remembering and Forgetting: Essays über zwei theologische Grundvollzüge. Festschrift für Hans-Martin Kirn, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2020, 13-16.

Generaties in het Oude Testament”, Woord & Dienst (augustus 2020), 28-29.

Beelden van MozesACEBT 33 (2020), 103-112.

(met Pieter Vos), “Leren over vrede aan de PThU“, Vredesspiraal 16-2 (juni 2020), 10-11.

Benjamin’s Brides: Different Forms of Violence in Judges 21”, in: J. van Ruiten, K. van Bekkum (eds), Violence in the Hebrew Bible: Between Text and Reception (OTS 79), Leiden: Brill 2020, 214-228.

Samuel as the Paradigm of the Judges: The Use of the Verb טפשׁ in the Books of Judges and Samuel”, in: I. Kalimi (ed.), Writing and Rewriting History in Ancient Israel and Near Eastern Cultures, Wiesbaden: Harrassowitz 2020, 129-140.

Verfilming van de Bijbel: Figuren uit het Oude Testament”, Schrift 297 (2020), 32-37.

Simson als vrome filmheld”, blog op Debijbel.nl (ook geplaatst in ND 17 april 2020, blz. 12).

Recensie van A.J. van den Herik, Een woonplaats voor de Heilige, 2016, NTT 74 (2020).

Recensie van K. Sawrey, De infographic Bijbel, 2019, Schrift 297 (2020), 60-61.

De verbeelding van Jona”, Schrift 296 (2019) 38-44.

Judges (Historical Commentary on the Old Testament), Leuven: Peeters 2019.

“Namen als leeswijzer in het boek Rechters”, in: M. Clements et al. (eds), Geen moment verloren: Opstellen over de Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en het Jodendom (Fs Klaas Smelik), Antwerpen: Gompels & Scavina 2019, 86-99.

recensie van A. Huijgen, Lezen en laten lezen, 2019, Schrift 296 (2019), 60-61.

review of C. Berner & H. Samuel (eds), Book-Seams in the Hexateuch I: The Literary Transitions between the Books of Genesis/Exodus and Joshua/Judges, 2018, RBL 10 (2019).

review of R.X. Gauthier et al. (eds), Septuagint, Sages, and Scripture (Fs Johann Cook), 2016, JSJ 51 (2019), 60-61.

review of H. Najman et al. (eds), Tracing Sapiential Traditions in Ancient Judaism, 2016, JSJ 50 (2019).

Samson“, RAC 29 (2019), 491-499.

Nomos and Violence in the Story of Samson“, in: Viktor Ber (ed.), Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology (Beiträge zum Verstehen der Bible 35), Münster: Lit 2019, 97–105.

Het gezag van de Bijbel, Ouderlingenblad 1102 (april 2019), 10-13.

The Avenging God of Nahum as Comforter of the Traumatized“, in: L. Sutton (ed.), Festschrift S.D. (Fanie) Snyman (Acta Theologica Supplementum 26), 2018, 237-250.

Inspirerende ‘Amsterdammers’,” In de waagschaal 47 (2018), 8-10.

2 Koningen 4 42-44, Tijdschrift voor Verkondiging 90/4 (2018), 25-26.

Geestelijke leiders en politieke macht”, Schrift 291 (2018), 38-39.

Bijbel en geweld. Het voorbeeld van Simson”, in: Harm Goris & Frank Bosman (red.), God tussen oorlog en vrede. Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld, Valkhof Pers 2018, 25-37.

An Uncommon Book of Prayer: The Theology of the Book of Judges,” in: Jaap Dekker & Gert Kwakkel  (eds), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts. Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as professor of Old Testament Studies (ACEBT Sup 16), Bergambacht 2018, 53-60.

“De leerschool van de omweg in het Oude Testament”, Christelijk Weekblad dec 2017 (ook gepubliceerd in Friesch Dagblad 13 januari 2018 onder de titel “Wijzer worden van je dwaalwegen”).

Jephthah and Saul: An Intertextual Reading of Judges 11:29-40 in Comparison with Rabbinic Exegesis”, in: Klaas Spronk & Eveline van Staalduine-Sulman (eds), Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim Surroundings (Studia Semitica Neerlandica 69), Leiden: Brill 2018, 23-35.

Review of SOTS at 100, 2017, JThS (2018).

Recensie van R. Van Loon, Hoogtepunten in het Heilige Land, 2016, Schrift 289 (2018), 60-61.

Rechters (Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel), Utrecht 2017.

Recensie van H. Folkers e.a., Zonen en dochters profeteren, 2016, Schrift 288 (2017), 60-61.

De gezegende onder de vrouwen”, Schrift 287 (2017), 35-41.

Bijdrage aan Hebreeuws in Mokum 1962-2017: 55 jaar Societas Hebraica Amstelodamensis, 47-64.

Review of F.E. Focken, M.R. Ott (eds), Metatexte. Erzählungen von schrifttragenden Artefakten in der altttestamentlichen und mittelalterlichen Literatur, 2016, BN 176 (2018), 153-154.

Review of J.-M. Durand a.o. (eds), Tabou et transgressions, 2015, BiOr 74 (2017)

Review of K. Koenen, Klagelieder (BKAT), 2015, BN 175 (2017), 149-150.

Simson in de kunst“, TUA Inzicht 21/1 (2017), 13-15.

Het verloren paradijs” (Recensie van Van Schaik, Het oerboek van de mens), in Ruimte (jan. 2017), 11-12.

Introduction: Fifteen Joint Meetings and the Sixteenth“, in: K. Spronk, H. Barstad (eds), Torah and Tradition. Papers Read at the Sixteenth Joint Meeting of the Society for Old Testament Study and the Oudtestamentisch Werkgezelschap, Edinburgh 2015 (OTS 70), Leiden 2017, 1-9

“Opstanding van de dood in het Oude Testament”, Christelijk Weekblad 14 april 2017, 4-5

(met Peter-Ben Smit), “Contextueel Bijbellezen“, Schrift 285 (2017), 51-56.

Shamgar ben Anat (Judg 3:31) – a Meaningful Name”, ZAW 128 (2016), 684-687.

“Aged Jacob: Jacob’s Final Years as the Biblical Ideal of Old Age”, Communio Viatorum 58 (2016), 279-291.

Seventy-Five Years Oudtestamentisch Werkgezelschap: The Study of the Old Testament in the Netherlands and Belgium”, in: K. Spronk (ed.), The Present State of Old Testament Studies in the Low Countries: A Collection of Old Testament Studies Published on the Occasion of the Seventy-Fifth Anniversary of the Oudtestamentisch Werkgezelschap (OTS 69), Leiden 2016, 1-12

“Het inzicht in Psalm 49”, Schrift 284 (2016), 156-158.

Liefde en trouw in de Bijbel“, Ouderlingenblad 1074 (okt. 2016), 6-9.

Rituelen in de Bijbel”, Ouderlingenblad 1072 (juli/aug. 2016), 11-14.

The Unsolved Riddle of the Structure of Psalm 49”, in: L. Hiepel & M.-Th. Wacker (eds), Zwischen Zion und Zaphon: Studien im Gedenken an den Theologen Oswalt Loretz (14.01.1928-12.04.2014) (AOAT 438), “Münster 2016, 243-258.

Scheppen en scheiden: enkele gedachten bij de verhalen in Genesis”, Vrijzinnig 9-2 (juni 2016), 3-4.

There is a Crack in Everything: Biblical Texts Questioning the Legitimation of Violence in the Name of the One God”, Exchange 45 (2016), 130-140 [vertaald in het Indonesisch: “Ada Celah dalam Segala Hal: Teks-Teks Alkitab Mempertanyakan Legitimasi Kekerasan atas Nama Allah Yang tunggal” in: Suhadi (ed.), Costly Tolerance: Tantangan Bau Dialog Muslim-Kristen di Indonesia da Belanda, Yogyakarta 2018, 97-112].

Recensie van W. Dietrich, Nahum Habakuk Zefanja, 2014, RBL 03/2016

Recensie van M.S. Smith, Poetic Heroes. Literary Commemorations of Warriors and Warrior culture in the early Biblical World, 2014, BiOr 72 (2015), 740-742.

“Hoe ‘Amsterdams’ is Brevard Childs?”, ACEBT 30 (2015), 65-72.

(samen met Paul Sanders) “Recente publicaties op het gebied van de theologie van het Oude Testament”, ACEBT 30 (2015), 9-18.

“De ethiek van het boek Rechters“, in: P. Tomson, J. de Lange (eds), ‘So good, so beautiful’. Studies into Psalms, ethics, aesthetics, and hermeneutics brought together in honour of Dorothea Erbele-Küster, Gorinchem: Narratio 2015, 53-63

“Judging Samson: Judges 16 in Intercultural Reading and the Arts after 9/11”, in: D.S. Schipani a.o. (eds), New Perspectives on Intercultural Reading of the BibleHermeneutical Explorations in Honor of Hans de Wit, Amsterdam / Elkhart 2015, 315-325.

Comparing the Book of Judges to Greek Literature”, in: M.C.A. Korpel, L.L. Grabbe (eds), Open-Mindedness in the Bible and Beyond. A Volume of Studies in Honour of Bob Becking (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 616), London 2015, 261-271.

The Book of Judges on Kingship and the Greek peri basileias Literature”, in: M. Oeming, P Sláma (eds), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History (Beiträge zum Verstehen der Bibel 28), Münster 2015, 119-126.

De Bijbel als wapen tegen geweld“, Tussenruimte 2015/1, 9-13.

“Web-Based Resources in the Field of Old Testament Studies”, BiOr 71 no 3-4 (2014), 361-370.

Davids zoon, lang verwacht maar toch verrassend“, Christelijk Weekblad 19 december 2014, 4-5.

“De Nieuwe Bijbelvertaling“, Met Andere Woorden 33 (juni 2014), 40-53.

“De figuur van de profeet in het eerste testament”, ‘Antwerpen’ conferentie, Westmalle 11 maart 2014.

“Pinksteren als feest van de opstanding”, Christelijk Weekblad 6 juni 2014, 8-9.

De Godsnaam in de psalmen“, Muziek & Liturgie 83, nr. 3 (juni 2014), 27-28.

The Looks of a Hero: Some Aspects of Samson in Fine Arts”, in: E. Eynikel, T. Nicklas (eds), Samson: Hero or Fool? The Many Faces of Samson (Themes in Biblical Literature 17), Leiden 2014, 197-209

“Obadja onder de profeten”, Schrift 271 (2014), 39-43.

“The Story of a Gang Rape as a Means of Liberation. A Contextual Reading of Judges 19”, in: R. Ganzevoort et al. (eds), Religious Stories We Live By: Narrative Approaches in Theology and Religious Studies, Leiden 2014, 109-116.

Review of D. Volgger, Und dann wirst du gewiss sterben; Zu den Todesbildern im Pentateuch, 2010, JSS 59 (2014), 211-213.

Geïnspireerd door het Oude Testament“, Kerkinformatie april 2014, 23.

The Prophetologion and the Book of Judges“, Journal of the Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies 6/1 (2013).

Review of M. Görg, Mythos und Mythologie, 2010, BiOr 70 (2013), 768-771.

Review of C. Bonnet, H. Niehr, Religionen in der Umwelt des ATs II, 2010, BiOr 70 (2013), 643-644.

Review of J. Bembry, Yahweh’s Coming of Age, 2011, BiOr  70 (2013), 179-181.

(met Lucien van Liere) “Introduction“, in: Lucien van Liere & Klaas Spronk (eds), Images of Enmity and Hope: The Transformative Power of Religions in Conflicts, Lit Verlag: Münster 2013, 7-11.

The Transformative Power of Old Testament Texts about Violence“, a.w., 15-27.

‘God is in de hemel en jij bent op aarde’: Een kleine bijbels-theologische kosmologie”, Interpretatie 21-6 (november 2013), 14-18.

The Study of the Historical-Liturgical Context of the Bible; A Bridge Between ‘East’ and ‘West’?”, in: K. Spronk, G. Rouwhorst, S. Royé (eds), Challenges and Perspectives (Catalogue of Byzantine Manuscripts in their Liturgical Context. Subsidia 1), Brepols: Leuven 2013, 15-23.

A Response to Hendrik Bosman’s ‘Figuring God and Humankind: The Imago Dei in View of Anthropologies in the Old Testament”, in: J.L. Claassens, K. Spronk (eds), Fragile Dignity: Intercontextual Conversations on Scriptures, Family and Violence (Semeia Studies 72), SBL: Atlanta 2013, 57-64.

Bijbelse voorstellingen over leven na de dood“, Spirit: Magazine voor Protestants Almere) 4/9 (2013), 6-7.

Inleiding op de lezingen voor 10 November 2013, Tijdschrift voor Verkondiging 85 (2013), 280-182.

Recensie van Edgar Kellenberger, Der Schutz des Einfältigen, 2011, in: NTT 67/1 (2013), 83-84.

Recensie van Cornelis den Hertog, The Other Face of God, 2012, in: NTT 67/1 (2013), 70-71.

“Voor verzoening zijn geen regels te geven”, Christelijk Weekblad 29 maart 2013, 4-5.

Lezen vanuit de boodschap” (bespreking van Van den Brink & Van der Kooi, Christelijke dogmatiek), Woord & Dienst 62/1 (januari 2013), 18-19.

Verbeelding van de oordeelsdag“, Schrift 265 (2013), 8-11.

Vergankelijkheid in het oude Nabije Oosten“, Gerôn. Tijdschrift over ouder worden & samenleving 14/4 (dec. 2012), 12-14.

Inleiding op de lezingen Mi. 5,1-4a; Ps. 80; Heb. 10,5-10; Luc. 1,39-45 (C-jaar)”, Tijdschrift voor verkondiging 84-6 (2012), 361-363.

De Bijbel als tegenspreker: Hermeneutische overwegingen ter vernieuwing van een vastlopend debat”, in: Arjan Plaisier & Klaas Spronk (red.), Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen, Boekencentrum: Zoetermeer 2012, 39-52.

Hoe wordt er in de bijbel gesproken over leven na de dood? Een kritische kijk op Allerzielen”, Vieren. Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit 2012, nr. 3, blz. 8-12

Recensie van Matthew J. Suriano, The Politics of Dead Kings, 2010, in: JAOS 132 (2012), 127-128.

Recensie van Harmen U. de Vries, Hoe worden de doden opgewekt? Zoetermeer 2011, in: NTT 66/2 (2012), 161-162.

Review van Marty Alan Michelson, Reconciling Violence and Kingship: A Study of Judges and 1 Samuel, Review of Biblical Literature [http://www.bookreviews.org] (2012)

Over goede kapiteins en zinkende schepen”, in: In vreugde varen wij de haven binnen! Afscheidsbundel Chevra Exodus ’47, Kampen 2012, 3-4.

Review van E. Lipinski, Reshef, 2009, in: BiOr 68 (2011), 612-614

Wie heb ik buiten u in de hemel?‘, Herademing maart 2012, 8-13.

Na de dood“, Schrift 259 (2012), 7-11.

Ezechiël: profetie voor boven de 16″, Christelijk Weekblad 27 januari 2012, 8-9.

Judging Jephthah: The Contribution of Syntactic Analysis to the Interpretation of Judges 11:29-40”, in: W.Th. van Peursen, J.W. Dyk (eds), Tradition and Innovation in Biblical Interpretation. Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of this Sixty-Fifth Birthday (SSN 57), Leiden 2011, 299-315.

Recensie van A.Berlejung en B. Janowski (Hrsg.) – Tod und Jenseits im Alten Israel und in seiner Umwelt, 2009, in: BiOr 68 (2011), 152-156

Een spijtig en inspirerend verhaal: Genesis 6-9 en het Gilgamesh-epos”, Interpretatie 19/5 (juli 2011), 4-6.

Recensie van Benedikt Hensel, Die Vertauschung der Erstgeburtssegens in der Genesis (2011), NTT 65 (2011), 153-154.

The Violent God of the Bible: A Study on he Historical Background and its Impact on the Discussion on Human Dignity”, Scriptura 102 (2009), 463-470.

“The Ancestors in the Religion of Ancient Israel and in Christian Theology: a Contribution to the Intercultural Reading of the Bible”, Gema telogi: Jurnal fakultas theologia 34/1 (April 2010), 24-34.

Literair Bijbellezen“, Ouderlingenblad (april 2011), 22-26.

Eert uw vader en uw moeder“, Festus 2/1 (april 2011), 42-48.

Broedermoord voor beginners: Het verhaal over Kaïn en Abel”, Schrift 253 (2011), 3-6.

‘Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God?’, in: J.M. van ’t Kruis (red.), Protestantse bronnen over God, Zoetermeer 2011, 9-23.

The Ancestors in the Religion of Ancient Israel and in Christian Theology: A Contribution to the Intercultural Reading of the Bible”, Gema Teologi 34/1 (2010), 24-34 (+ response by Gerrit Singgih, pp. 35-40)

“De ‘Kamper school’ – geschiedenis van een methode’, in: K. Spronk, R. Roukema, G. van Zanden (red.), Studies uit de Kamper school opgedragen aan Willem van der Meer, Bergambacht 2010, 149-159.

The Book of Judges as a Late Construct‘, in: L. Jonker (ed.), Historiography and Identity: (Re)formulation in Second Temple Historiographic Literature (The Library of the Bible / Old Testament Studies 534), New York 2010, 15-28.

History and Prophecy in the Book of Judges‘, in: B. Becking, L. Grabbe (eds), Between Evidence and Ideology: Essays on the History of Ancient Israel Read at the Joint Meeting of the SOTS and OTW, Lincoln july 2009 (OTS 59), Leiden 2010, 185-198.

The Discussion about the Ecological Crisis from the Perspective of the Old Testament’, in: S. Fischer, M. Grohmann (eds), Weisheit und Schöpfung. Festschrift für James Alfred Loader zum 65. Geburtstag (Wiener Alttestamentliche Studien 7), Frankfurt am Main 2010, 231-243.

Review of A. Lemaire, The Birth of Monotheism, 2007, BiOr 67 (2010), 386-387.

Het Job-model: Een poging om de Bijbel aan het woord te laten komen in de discussies rondom kerk en Israël”, Kerk en Theologie 62 (2010), 214-218.

” ‘Een schoot van ontferming is onze God’: de barmhartige God van de Bijbel”, Speling 62/2 (2010), 22-26.

“Dodencultus in Kanaän”, Groniek 15 (2010), 357-368.

“De stilte van God“, Schrift 248 (april 2010), 41-44.

Het ‘debat’ over de NBV“, Woord & Dienst 59/6 (26 maart 2010), 8-11.

Review of Duane L. Christensen, Nahum: A New Translation with Introduction and Commentary, RBL [http://www.bookreviews.org] (2010).

Review of G.A. Klingbeil, Bridging the Gap. Ritual and Ritual Texts in the Bible, 2007, BiOr 66 (2009), 646-648.

Review of C.L. Echols, “Tell me o Muse”: The Song of Deborah (Judges 5) in the Light of Heroic Poetry, 2008, RBL [http://www.bookreviews.org] (2010).

From Joshua to Samuel: Some Remarks on the Origin of the Book of Judges”, in: J. van Ruiten, J.C. de Vos (eds), The Land of Israel in Bible, History, and Theology. Studies in Honour of Ed Noort (VTS 124), Brill: Leiden 2009, 137-149.

Het boek Jozua: Het onderzoek naar het boek Jozua: Een beredeneerde bibliografie”, ACEBT 24 (2009), 1-11.

Jozua op herhaling: Rechters 1:1-2:10 als inleidende samenvatting”, ACEBT 24 (2009), 43-49.

De humor van de Bijbel“, Interpretatie 17/3 (april 2009), 15-20.

De drive van Drewermann“, Interpretatie 17/2 (maart 2009), 20-22.

Jonah, Nahum, and the Book of the Twelve: A Response to Jakob Wöhrle”, Journal of Hebrew Scriptures 9 (2009), article 8.

Perverse Delight: Some Observations on an Unpleasant Theme in the Old Testament”, in: Bob Becking, Dirk Human (eds.), Exile and Suffering: A Selection of Papers Read at the 50th Anniversary Meeting of the Old Testament Society of South Africa OTSWA / OTSSA, Pretoria August 2007 (OTS 50), Leiden: Brill 2009, 147-160.

Lekker: sprinkhanen!‘, Interpretatie 17/1 (januari 2009), 24-25.

On Scribes and the Canonization of the Old Testament” (review of K. van der Toorn, Scribal Culture), Communio Viatorum 51 (2009), 250-254.

Review of L.M. McDonald, The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority, Peabody 2007, JSJ 40 (2009), 124-5.

Review of J.-M. Michaud (ed.), La Bible et l’héritage d’Ougarit, Montreal 2005, Bibliotheca Orientalis 65 (2008), 727-8.

The Line-Acrostic in Nahum 1: New Evidence from Ancient Greek Manuscripts and from the Literary Analysis of the Hebrew Text”, in: R. de Hoop a.o. (eds), The Impact of Unit Delimitation on Exegesis (Pericope 7), Leiden 2009, 228-240.

Bijdragen over Nahum, Habakuk en Zefanja, in: NBV Studiebijbel, Heerenveen: Jongbloed 2008.

“De mens en de hem gestelde grenzen: over de hemel in het Oude Testament”, in: B.L. van der Woude (red.), Wie kan er aarden hier beneden? Over de betekenis van de hemel, Zoetermeer: Boekencentrum 2008, 11-23.

“Bijbelse basismotieven: Oude Testament”, in: J. Valstar, H. Kuindersma e.a., Verwonderen & ontdekken: Vakdidactiek godsdienst primair onderwijs, NZV uitgevers, Amersfoort 2008, 160-192.

Bijbel en praktijk in de protestantse traditie“, Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie 2008/3, 26-35.

Exegetische notities bij Genesis 42, 43, 44 en 45 in Kind op zondag, november 2008.

recensie van B.K. Waltke, A Commentary on Micah (2007), in NTT 62 (2008), 160-161.

Sanctioning Samson: Do Old Testament Stories about Violence Make Sense Today? Some Answers from the Perspective of Redaction Criticism and History of Research,” in: H. de Wit and G.A. West (eds), African and European Readers of the Bible in Dialogue: In Quest of a Shared Meaning, Leiden: Brill, 2008, 169-180.

The Delicate Balance Between Life and Death: Some Remarks on the Place of Mot in the Religion of Ugarit,” in: R.J. van der Spek (ed.), Studies in Ancient Near Eastern World View and Society (FS Marten Stol), Bethesda: CDL Press, 2008, 121-126.

review of Martin Beck and Ulrike Schorn, eds., Auf dem Weg zur Endgestalt von Genesis bis II Regum: Festschrift Hans-Christoph Schmitt zum 65. Geburtstag, RBL [http://www.bookreviews.org] (2008).

Recensie van G. Baumann, Gottes Gewalt im Wandel (2005), Theologische Literaturzeitung 133 (2008), 37-39.

The Human Being as the Image of God and Human Beings Slaughtered in the Name of God: A Biblical Subversion of Ancient and Modern Concepts of Human Dignity”, Scriptura 95 (2007), 195-201.

Recensie van D. Tsumura, Creation and Destruction, 2005, BiOr 64 (2007), 690-692.

De studie van het Oude Testament: gewelddadig en verwerpelijk?”, Ouderlingenblad 977 (december 2007), 10-13.

(met C. Houtman), Jefta und Seine Tochter: Rezeptionsgeschichtliche Studien zu Richter, 11, 29-40 (Altes Testament und Moderne, Band 21), Berlin 2007.

Over Danieten, Levieten en Benjaminieten: Structuur en plaats van Rechters 17-21”, Schrift 234 (2007), 209-212.

“Geopende oren als geschenk van God: De diepgravende troost volgens Psalm 40:7”, Centraal Weekblad 7 december 2007, 7.

‘En we noemen hem/haar…’ Profetische naamgeving”, Interpretatie 15/8 (december 2007), 4-6.

Exegetische bijdragen over Jesaja 40:1-11; 2:2-5; 35:1-10; 62:8-63:4, in: Kind op Zondag december 2007.

Vriend, vijand en voorbeeld: de vreemdeling en het Oude Testament”, in: H. Jansen e.a., De vreemdeling en de Bijbel, Amsterdam 2007, 22-29.

De tijd leert wat waarde heeft”, Centraal Weekblad 26 oktober 2007, 5.

Beelden van God in het oude Israël”, in: K. Spronk, R. Roukema (red.), Over God, Zoetermeer 2007, 9-28.

recensie van Gregory Wong, Compositional Strategy of the Book of Judges: An Inductive, Rhetorical Study, RBL [http://www.bookreviews.org] (2007).

Theologische en liturgische aspecten van Bijbelvertalen”, in: Klaas Spronk, Clazien Verheul, Lourens de Vries en Wim Weren (red.), De Bijbel vertaald: De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften, Zoetermeer 2007, 120-140.

De vertaling van teksten vol geweld in de boeken Jozua en Rechters”, in: De Bijbel vertaald, 195-208.

Recensie van E. van der Linden, De appel van Adam en Eva (2006), Kerk & Theologie 58 (2007), 189-190.

Commentaar van de redactie” (diverse bijdragen in Centraal Weekblad vanaf 6 juli 2007 tot en met 5 december 2008).

De houdbaarheid van het Oude Testament: In gesprek met Kuijer en Houtman”, Centraal Weekblad 27 april 2007, 5.

Alles anders maar in dezelfde wereld”, Centraal Weekblad 6 april 2007, 3.

Met Abraham aan je zijde”, Interpretatie 15/2 (maart 2007), 4-6.

Magie in de wereld van het Oude Testament”, in: B.J. Lietaert Peerbolte (red.), De magische wereld van de Bijbel, Zoetermeer 2007, 9-33.

Recensie van A. Laato, J.C. de Moor, Theodicy in the World of the Bible (2003), BiOr 63 (2006), 353-356.

Magie in de Levant en het Oude Testament”, Phoenix 52,2 (2006), 88-98.

The Picture of Moses in the History of Interpretation”, in: R. Roukema e.a. (eds), The Interpretation of Exodus (Festschrift C. Houtman; CBET 44), Leuven 2006, 253-264.

(met Jan-Wim Wesselius) “Bijbelprogramma’s in alle soorten en maten”, Theologisch Debat 3-4 (december 2006), 40-47

Nieuwe Bijbels 4: Nahum”, Liter 43 (2006), 43-49.

Wat verwachtte de profeet Jesaja?”, Centraal Weekblad 8 december 2006, 11.

De ware eenvoud vinden”, Centraal Weekblad 10 november 2006, 12.

De ware eenvoud vinden: het Oude Testament als object van wetenschap en als bron van inspiratie (inaugurele rede; Kamper Oraties 33), Kampen 2006

Over eerlijkheid en historisch-kritische exegese: in debat met Gerald West”, Theologisch Debat 3-3 (september 2006), 14-22

Op de valreep: Jozua 24”, Schrift 226 (augustus 2006), 120-123.

De goede gave goed ontvangen en doorgeven”, Kerk & Israël Onderweg juni 2006, 9.

“Vreemde vragen” en “Flevo 2006”, Koornmarkt 3/3 (2016).

“De voorgeschiedenis van de NBV”, Met andere woorden 24/2 (2005), 26-34.

Het verhaal van een vertaling. De totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling, Heerenveen 2005 (182 blz.).

Recensie van M. Korpel, J. Oesch (eds.), Pericope 4, NTT 59 (2005), 63-65.

Hoe Jona de vis uit kwam: Jona 2:11 in de beeldende kunst”, ACEBT 22 (2005), 91-100.

Het boek Jona: Een overzicht van het recente onderzoek”, ACEBT 22 (2005), 1-22.

Vervreemd van Job”, Theologisch Debat 2/3 (september 2005), 62-63.

Aan het maken van vele vertalingen is geen einde: Kohelet in drie recente Nederlandse bijbelvertalingen”, in: H. Blok e.a. (eds.), Om voor te lezen – Miqra (Feestbundel voor Frits Hoogewoud; ACEBT Supplement 4), Maastricht 2005, 121-128.

Neem de tijd. Enkele overwegingen bij Prediker 3”, Interpretatie 13/5 (juli 2005), 14-16

preekschets bij Rechters 7:9-22, Brochure voor Israëlzondag 2 oktober 2005, 4-5.

Wie het weet mag het zeggen: opstanding der doden volgens Ezechiël 37”, Interpretatie 12/3 (maart 2005), 4-6.

Liever langer lezen. Over bijbelleesroosters, tekstcombinaties en systeemdwang”, Theologisch Debat 2/1 (2005), 46-51 (+ reactie Jan Ridderbos + reactie Spronk)

De Nieuwe Bijbelvertaling: waarom en waartoe?”, Ouderlingenblad 945 (januari 2005), 9-12

De hel”, in: P. Faber e.a. (red.), Het Kwaad. All about Evil, Amsterdam 2004, 65-71

“Wat moeten we aan met “de Zonen van God”? Weerbarstige struikelteksten (2)’, Centraal Weekblad 52/11 (12 maart 2004), 13

Hoe Baäl de dood toeliet en weer aan hem ontsnapte”, in: C. van der Burg, L. Minnema (red.), In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd, Zoetermeer 2004, 69-82

bijdragen over Jesaja 2:2a; 11:1a; 35:4b en 7:14 in Postille 56 (2004-2005), 26-35

Prediker in de Nieuwe Bijbelvertaling: een beschrijving”, ACEBT 21 (2004), 103-115

Ezechiël 37-39. Dood” en “Nahum. Wraak”, in: F. Maas, J. Maas, K. Spronk (red.), De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften, Zoetermeer 2004, 417-424, 479-486

Frans Breukelman en zijn invloed”, Theologisch Debat 1/3 (2004), 57-58

God en muziek”, Theologisch Debat 1/ 2 (2004), 58-60

Bijbel en de (computer)cultuur”, Theologisch Debat 1/ 2 (2004), 54-57

“Een literaire vertaling van de Bijbel”, Theologisch Debat 1/1 (2004), 62-63

Vertaaldoel en doelwit: Over de Nieuwe Bijbelvertaling in het algemeen en over gewelddadige teksten in het bijzonder”, Theologisch Debat 1/1 (2004), 42-51

Vals beschuldigd? Achtergronden bij de scheiding en verdwijning van een Ugaritische koningin uit de dertiende eeuw voor onze jaartelling”, in: C. Houtman (red.), De leugen regeert. Valse beschuldiging in de Bijbel en de wereld van de Bijbel, Kampen 2004, 96-116

Good Death and Bad Death in Ancient Israel According to Biblical Lore”, Social Science and Medicine 58 (2004), 987-995

(samen met C. Houtman) Ein Held des Glaubens? Rezeptionsgeschichtliche Studien zu den Simson-Erzählungen, Leuven 2004 (283 blz.).

“Simson und Delila in der populären Musik” (pp. 217-227)

“Simson und Delila in cineastischer Darstellung” (pp. 228-246)

“Frauen und Simson” (pp. 247-264)

Muziek zegt meer: Het verhaal van Simson en Delila in de opera van Saint-Saëns en in andere muziek (MS 2004).

The Daughter of Jephtah: Changing Views on God, Man, And Violence in Plays and Oratorios since George Buchanan”, in: J. Bekkenkamp, Y. Sherwood (eds.), Sanctified Aggression. Legacies of Biblical and Post Biblical Vocabularies of Violence, London 2003, 10-21

Hoe beoordeelt men een bijbelvertaling”, Interpretatie 11/4 (juni 2003), 26-28

recensie van N.A. Schuman, Pastorale, 2002, GTT 103 (2003), 155-156

recensie van J.S. Burnett, A Reassessment of Biblical Elohim, 2001, BiOr 60 (2003), 680-682

recensie van Z. Zevit, The Religions of Ancient Israel, 2001, BiOr 60 (2003), 672-675

recensie van D. Kinet, Geschichte Israels, Würzburg 2001, BiOr 60 (2003), 416-418

recensie van R.M. Shipp, Of Dead Kings and Dirges. Myth and Meaning in Isaiah 14:4b-21, 2002, in Review of Biblical Literature 06/2003 (op internet: www.bookreviews.org)

Perikelen rond puntjes en perikopen: over de indeling van het boek Nahum”, in J.-W. Wesselius (red.), Een handvol koren. Feestbundel F. Sepmeijer, Kampen 2003, 51-56

“De dood in de Bijbel en de boekenweek”, Kabats april 2003, 40-42.

bijdragen over Richteren 13:5; 16:3 en 16:28 in Postille 54 (2002-2003), 79-88

Het gouden kalf. Symbool van afgoderij of van Gods nabijheid?”, Interpretatie 10/5 (juli 2002), 11-14

recensie van M. Arneth, Sonne der Gerechtigkeit. Studien zur Solarisierung der Jahwe-Religion im Lichte von Psalm 72, 2000, BiOr 59 (2002), 122-124

Exegese en internet”, Interpretatie 10/4 (juni 2002), 26

Samson as the Suffering Servant: Some Ramarks on a Painting by Lovis Corinth”, in: F. Postma et al. (eds) The New Things: Eschatology in Old Testament Prophecy (Feestbundel H. Leene; ACEBT Sup 3), Maastricht 2002, 219-224

Blinde wraak”, Interpretatie 9/8 (dec. 2001), 10-11

Ten derden dage opgestaan volgens de Schriften: Opmerkingen bij het gebruik van Hosea 6:2 als verwijzing naar het geloof in de opstanding uit de dood”, in: C. Houtman e.a. (red.) Joden, christenen en hun Schrift (Feestbundel C.J. den Heyer), Baarn 2001, 31-42

Het boek Richteren: Een overzicht van het moderne onderzoek”, ACEBT 19 (2001), 1-36

De woede van God volgens de Bijbel”, Kabats oktober 2001, 4-8

Land – volk – Tora”, Kerk & Israël Onderweg 3/1, september 2001 (katern)

Vrouwen en Simson: Enkele opmerkingen over de feministische uitleg van Richteren 13-16”, GTT 101 (2001), 11-21

Deborah: a Prophetess: the Meaning and Background of Judges 4:4-5”, OTS 45 (2001), 232-242

A Story to Weep at: Some Remarks on Judges 2:1-5 and its Context”, in: J. Dyk e.a. (eds.) ‘Unless Someone Guide Me…’ (ACEBT Sup. 2; Feestbundel K.A. Deurloo), Maastricht 2001, 87-94

recensie van H. Niehr, Religionen in Israels Umwelt, 1998, BiOr 57 (2000), 142-144

recensie van G. Del Olmo Lete, Canaanite Religion, 1999; Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales, 1998; El continuum cultural Cananeo, 1996, BiOr 57 (2000), 134-135

Het raadsel van Psalm 49: Enkele opmerkingen over vorm en inhoud,” ACEBT 18 (2000), 33-45

Een partituur met lacunes” (interview in Rondom het Woord 42/2 (2000), 60-65

“De humor van de Bijbel,” Kabats 1999/2000, nr.2, 3-7

Hij komt,” in: Wijs op weg. Een bijbelleesgids voor op vakantie, NBG 1999, 38-39

The Incantations,” in: W.G.E. Watson, N. Wyatt (eds.), Handbook of Ugaritic Studies (Handbuch der Orientalistik I,39), Leiden 1999, 270-286

Voorstellingen van de onderwereld in het oude Nabije Oosten,” Schrift 183 (1999), 67-70

Hosea als onderdeel van de twaalf kleine profeten,” ACEBT 17 (1999), 23-35

Gideon digitaal: Over Richteren en computers,” Interpretatie 7/1 (1999), 21-22

(samen met Cees Houtman) De dochter van Jefta: Tragiek van een vrouwenleven in theologie en kunst, Zoetermeer 1999 (zie ook het interview in Rondom het Woord 42/2 [juni 2000], 60-65)

Nahum (Commentaar op het Oude Testament), Kampen 1999

Geweld in het Oude Testament,” Interpretatie 6/6 (1998), 6-9

recensie van G. del Olmo Lete, Diccionaria de la lengua ugarítica, I, 1996, BiOr 55 (1998), 230-232

Dienst van meditatie en gebed bij Psalm 42-43,” Menigerlei genade 85 (1998), 33-42

Down With Helel. The Assumed Mythological Background of Isa. 14:12,” in: M. Dietrich, I. Kottsieper (eds.), “Und Mose schrieb dieses Lied auf”: Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient (Fs O. Loretz; AOAT 250), Münster 1998, 717-726

Acrostics in the Book of Nahum,” ZAW 110 (1998), 209-222

recensie van H. Jagersma, Genesis, I, 1996, GTT 97 (1997), 38-39

Van mal’ak JHWH tot Gabriël en Michaël,” Schrift 174 (1997), 175-179

Nahum, een welsprekende trooster,” Schrift 173 (1997), 143-145

Nahum (Historical Commentary on the Old Testament), Kampen 1997

recensie van B.B. Schmidt, Israel’s Benificent Dead, 1994, BiOr 53 (1996), 508-510

Een ongeneeslijke tumor (Hizkia – Jesaja 38),” Schrift 164 (april 1996), 53-55

“Ideeën over de doden en het leven na de dood in het bijbelse Israël,” Phoenix 42,2 (1996), 78-90

recensie van S.A. Wiggins, A Reassessment of Asherah, 1993, BiOr 52 (1995), 762-764

bijdragen over “Baal of Peor, Dedan, Lord, Noble Ones, Rahab, Travelers,” in: K. van der Toorn e.a. (eds.), Dictionary of Deities and Demons, Leiden 1995 (herziene uitgave in 1999)

Synchronic and Diachronic Approaches to the Book of Nahum”, in: J.C. de Moor (ed.), Synchronic or Diachronic. A Debate on Method in Old Testament Exegesis (OTS 34), Leiden 1995, 159-186

(met N.H. Ridderbos) Worstelen met een wrekende God. De uitleg van de profetie van Nahum, Kampen 1995

recensie van G. del Olmo Lete, La religión Cananea, 1992, BiOr 51 (1994), 611-613

recensie van E. Bloch-Smith, Judahite Burial Practices and Beliefs about the Dead, 1992, BiOr 51 (1994), 141-143

Jozua. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting), Kampen 1994

recensie van R. Alter, The Art of Biblical Poetry, 1990, BiOr 50 (1993), 203-205

Exegetische en liturgische bijdragen aan Kind en Zondag. Maandblad voor de geloofsopvoeding in en rondom de kerk, vanaf 1993 tot 2003: Genesis 2-7; 9 (+1 Kon. 1; Ex. 20; Joh. 6); 12.15 (+Hand. 2); 42; 42-50 (+ Mat. 5); Numeri 10-14; Jozua; Rechters 13-16; 1 Samuel 1-4; 2 Samuel 1-7; 1 Koningen 17-19; Ester; Psalm 46.85.98.130; Jesaja 2:2-4; 36; 40; 62; Daniël 1-6; Matteüs 14-16; 18-20; 24-25; Marcus 1 (+ Joh. 2); Marcus 7-8; Lucas 1-3.21; 4.9.13.15; 12-13; 16-18; Johannes 9-12; 11vv.

The Structure of Joshua 23 and 24. An Evaluation of William T. Koopmans’ Search for Poetic Prose,” in: J.C. de Moor & W.G.E. Watson (eds), Verse in Ancient Near Eastern Prose (AOAT 42), Neukirchen-Vluyn 1993, 251-261

recensie van O. Loretz, Ugarit und die Bibel, 1990, BiOr 49 (1992), 458-461

recensie van J. Day, Molech, 1989, BiOr 49(1992), 207-210

recensie van D. Pardee, Les texts para-mythologiques, 1988, BiOr 48(1991), 601-605

recensie van A. Caquot e.a., Textes Ougaritiques, II, 1989, BiOr 48(1991), 606-608

recensie van Th.J. Lewis, Cults of the Dead in Ancient Israël and Ugarit, 1989, BiOr 48 (1991), 234-240

bijdragen over Genesis 6:1-4; 8:20-22; 9:16 en 9:20 in Postille 43 (1991-1992), 119-128

De wijn als troost in leven en sterven. Enkele gedachten over de wijn en de Marzeach in Syrië en Palestina,” Phoenix 37 (1991), 40-54

preek over 1 Koningen 16:29-17:6, Radiokerkdienst zondag 1 september 1991

preek over 1 Koningen 17:7-24, Radiokerkdienst zondag 8 september 1991

recensie van D. Pardee, Ugaritic and Hebrew Poetic Parallelism. A Trial Cut, 1988, in BiOr 47 (1990), 446-449

Gereformeerde Kerk Monnickendam 1889-1989 (Uitgave van de Gereformeerde Kerk te Monnickendam 1989)

The Legend of Kirtu (KTU 1.14-16). A Study of the Structure and its Consequences for Interpretation,” in W. van der Meer, J.C. de Moor (eds), The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry (JSOT Suppl. 74), Sheffield 1988, blz. 62-82

Aanhangsel of uitvloeisel? Over het slot van het deuteronomistische geschiedswerk (2 Koningen 25:27-30),” GTT 88 (1988), 162-170

2 Koningen 2,” GTT 88 (1988), 82-97

(met J.C. de Moor) A Cuneiform Anthology of Religious Texts From Ugarit (Semitic Study Series 6), Leiden 1987

“Wat heeft een vredesbeweging nog voor zin?”, Nieuwsbrief. Informatiekrant van de vredesbeweging Monnickendam-Edam-Volendam 5/1987, 13-14.

Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (AOAT 219), Neukirchen-Vluyn 1986 (dissertatie)

Jesaja 60:1-6,” in Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren, deel 4, Kampen 1985, blz. 154-163

(met J.C. de Moor) “More on Demons in Ugarit (KTU 1.82)”, UF 16 (1984), 237-250

(met J.C. de Moor) “Problematical Passages in the Legend of Kirtu”, UF 14(1982), 153-190

(met M. Dijkstra en J.C. de Moor) recensie van M. Dietrich e.a., Die Keilalphabetische Texte aus Ugarit, 1967, BiOr 38 (1981), 371-380

De val van de morgenster: Jes. 14:4b-23 (doctoraalscriptie 1981)

Exegetische bijdragen aan het tijdschrift De Eerste Dag. Handreiking voor de jaarorde van de Raad van Kerken, van 1980 tot 1989

register 1980-1988

Genesis 6-8

Genesis 9-10

Genesis 11-12

Genesis 25-27

Genesis 49-50 (1981)

Genesis 49-50 (1984)

Exodus 11-12 (1981)

Exodus 6 + 11-12 (1984)

Exodus 20-25

Exodus 24-25

Exodus 39-40

Exodus 39-40 + Leviticus 13-14

Leviticus 24-25

Leviticus 24-27

Numeri 6-14

Numeri 6-8

Numeri 14-15

Numeri 15 + 26

Deuteronomium 6-8 (1982)

Deuteronomium 6-8 (1985)

Deuteronomium 18-20 (1982)

Deuteronomium 18-20 (1985)

Richteren (div. auteurs; mijn bijdrage over h. 16)

Ruth 1-2

2 Samuel 5-6

1 Koningen 16-18 + 2 Koningen 2

2 Koningen 22-24

Jesaja 13-19

Jesaja 50-51

Jesaja 60-61

Jeremia 14-18

Ezechiel 37-39

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s