Overbruggende dromen

Voor het themanummer van Schrift over “dromen en dromers” schreef ik een bijdrage over het opmerkelijke fenomeen dat God zich in de Bijbel vaak via dromen openbaart aan mensen die niet tot het volk van God behoren. Denk maar aan de Egyptische farao, aan de Babylonische koning Nebukadnezar en aan de wijzen uit het Oosten. Dat geeft te denken. Voor mij geldt dat des te meer omdat ik juist in deze dagen de cursussen van de Leergang Bijbel mag verzorgen. Dit keer gaat het over de verhalen over Jozef in Genesis 37-50.

Jozef wordt door zijn broers smalend “meester dromer” genoemd. Het tekent de afstand die zij op dat moment voelen tussen hen en hun broertje dat voorgetrokken wordt door hun vader en ook nog suggereert dat God grootse dingen met hem voor heeft. In de loop van het verhaal wordt de afstand tussen hen en Jozef echter ook weer overbrugd. Daarbij spelen de verhalen over de manier waarop Jozef de dromer van de schenker en de bakker en de farao uitlegt een grote rol.

Over het algemeen kun je constateren dat de Bijbelse dromen overbruggen. Als God zich openbaart via een droom, wordt daarmee de afstand tussen hemel en aarde overbrugd. In de verhalen van Jozef en later ook Daniël helpen ze de afstand tussen mensen die vreemd zijn voor elkaar te overbruggen. Dromen dromen blijkt de manier te zijn om wat niet voor mogelijk gehouden wordt toch te realiseren. Het ontkracht ook iets wat ik aan het begin van dit stukje beweerde, namelijk dat God zich openbaart aan mensen die niet tot het volk van God behoren. Het feit dat God zich aan iemand laat kennen via een droom betekent namelijk dat hij/zij voor God geen vreemde is.

Een gedachte over “Overbruggende dromen”

 1. As concerning the Word of life, Luke 10 section 25-28 says: On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. “Teacher,” he asked, “what must I do to inherit eternal life?” “What is written in the Law?” he replied. “How do you read it?” He answered: ” ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.'” “You have answered correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.”
  Luke 18 section 18-25 says: A certain ruler asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” “Why do you call me good?” Jesus answered. “No one is good–except God alone. You know the commandments: ‘Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother.'” “All these I have kept since I was a boy,” he said. When Jesus heard this, he said to him, “You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.” When he heard this, he became very sad, because he was a man of great wealth. Jesus looked at him and said, “How hard it is for the rich to enter the kingdom of God! Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.”
  Matthew 5 section 43-48 says: “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.
  In Old Testament, the Jewish people and their ancestors were given the Law to observe. First, What Adam and Eve should observe was that they could not eat the fruits from the tree of wisdom. Then, their son Cain was told that he should not kill. As sins became increased, the laws were also added more. Up to the generation of Moses, the Law in Old Testament was given to Israelites. We know that the Law is good and the Law is used to punish people who commit sins, but people cannot obey the Law because the sinful spirits are in people. Even that we know stealing and giving false testimony are sinful, but greedy and pride spirits in us drive us to do sinful things. So as Old Testament prophesied we need to get rid of our sinful nature from our spirits.
  Jeremiah 31 section 31-33 says: “The time is coming,” declares the Lord, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them,” declares the Lord. “This is the covenant I will make with the house of Israel after that time,” declares the Lord. “I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people.
  Ezekiel 36 section 24-27 says: “‘For I will take you out of the nations; I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean; I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
  The prophecies are fulfilled when Jesus begins to teach love. The two greatest commandments are ” ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.'” Love is above the Law and if people have love they are free from the law of sin and death. People who are full of love will not think about stealing or giving false testimony but are merciful and they feed hungry people or give thirsty people something to drink or invite strangers in or clothe people who need clothes. The Law is for people who commit sins. Nobody will say that he will get reward because he does not steal before. But love is the grace we get. And with love we will get eternal life.
  Romans 13 section 8-10 says: Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellowman has fulfilled the law. The commandments, “Do not commit adultery,” “Do not murder,” “Do not steal,” “Do not covet,” and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule: “Love your neighbor as yourself.” Love does no harm to its neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.
  Luke 17 section 20-21 says: Once, having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, “The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say,’ Here it is,’ or ‘ There it is,’ because the kingdom of God is within you.”
  John 4 section 23-24 says: Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s