De Dag des Heren

Voor het tijdschrift Schrift schreef ik een bijdrage over de profeet Zefanja. Het werk aan dit artikel kon ik het afgelopen najaar goed combineren met een college in de predikantsmaster over de boodschap van de profeten. Het is een zinvolle uitdaging om in een college over exegetisch verantwoorde preekvoorbereiding profeten uit het Oude Testament te bestuderen. Juist in die maanden was er een tamelijk heftige discussie over de kwaliteit van de preken binnen de PKN. Dat raakte natuurlijk ook onze opleiding aan de PThU. Ik stelde voor om de profeten als voorbeeld te nemen. Zij moeten meeslepend hebben gepreekt. In ieder geval hebben de profeten uit de Bijbel zo’n grote indruk gemaakt dat men hun woorden heeft bewaard. Wat was hun geheim? Hoe zouden we daar iets van kunnen mee krijgen en doorgeven? Hoe zouden wij in onze tijd zo kunnen preken dat onze woorden iets langer beklijven dan de gemiddelde toespraak?

In datzelfde najaar 2012 was er ook grote aandacht voor het aangekondigde einde van de wereld. Een Maya kalender zou ernaar verwijzen en het zou ook mooi passen op de bijzondere datum 20.12.2012. Je hoort er – terecht – nu niemand meer over. Ook Zefanja kondigde aan dat de hele wereld eraan zou gaan, op “de Dag des Heren”. Het bleek anders te lopen dan hij had voorzegd. Toch maken zijn woorden nog steeds indruk. Opmerkelijk.

De goede hoer

Vandaag is er een bijdrage van mij gepubliceerd op de website Nieuwwij.nl. Men had mij gevraagd iets over prostitutie in de Bijbel in het algemeen en over Rachab in het bijzonder te schrijven.

Dat vond ik leuk om te doen. Het gaat om een goede, eigentijdse en informatieve website. En het gaat in Jozua 2 om een boeiend verhaal. Ik had daarover ook al eerder geschreven, in het Ouderlingenblad in 2007. Over prostitutie zegt de Bijbel weinig verrassends, over die ene prostituee wel.

Afscheid van Kampen

Op allerlei manieren nemen we als theologische universiteit in deze maanden afscheid van Kampen. Op 11 mei was er een groots georganiseerde bijeenkomst voor (oud-) studenten en medewerkers. Het vertrek uit Kampen betekent onder andere ook het einde van het dispuut Exodus. Bij die gelegenheid werd een afscheidsbundel gepubliceerd. Ik schreef er stukje voor. Het gaat over de kapitein uit het verhaal van Jona, omdat de voorzitter van het dispuut naar hem heet. Er zijn vele verbanden met de actualiteit binnen en buiten Kampen te leggen.

De onderzoeker van morgen

In mijn vorige stukje slaakte ik een verzuchting over de last die ons tegenwoordig als onderzoekers wordt opgelegd. Ik was nog enigszins terneergeslagen door de uitkomst van een tussentijdse onderzoeksvisitatie, waarin ons wordt voorgehouden dat we ons meer aan de regels van het huidige academische spel moeten houden. Inmiddels heb ik mij herpakt. Daarvan moge mijn bijdrage aan PThUnie getuigen. Daarin houd ik mijn collega’s voor we in de toekomst ons onderzoek met meer samenhang en samenwerking moeten gaan aanpakken.

Een student reageerde dat de romantiek zo uit het onderzoek verdwijnt. Dat wil ik echter niet beweren. Door de dingen zakelijker aan te pakken en beter te organiseren komt er hopelijk juist meer ruimte voor inspiratie en vernieuwing. Ik wil mij in ieder geval niet laten terneer drukken door alle regelgeving. Daarvoor is het werk ook veel te leuk.

Het nut van conferenties

Het conferentieseizoen is dit jaar weer vroeg begonnen. De meeste bijeenkomsten voor mensen die zich zoals ik op wetenschappelijke wijze met de Bijbel bezig houden, zijn in de zomertijd. Met uitzondering van de allergrootste: de Annual Meeting van de Society of Biblical Literature die elk jaar ergens in november, kort voor Thanksgiving, in de VS gehouden wordt. Voor mij startte het dit jaar weer in Praag. Daar wordt elk jaar in de week na Pasen een Colloquium Biblicum gehouden. Dat is een kleinschalige bijeenkomst waar vooral mensen komen die enige affiniteit hebben met de manier waarop exegeten als Karel Deurloo (“Amsterdamse School”) en Bernd Diebner het Oude Testament benaderen. In een goede, open sfeer wordt daar met passie Bijbel gelezen. Ik was er nu voor de tweede keer en hoop dat het een goede traditie wordt dat men ook vanuit de PThU deelneemt, omdat er veel raakvlakken zijn met de manier waarop wij aan onze universiteit de Bijbelse theologie benaderen.

De conferentie vindt steeds in de week na Pasen plaats omdat men dan in Praag vakantie heeft. Bij ons is dat wat anders geregeld en ik moest allerlei afspraken verzetten. Ik had echter niet goed opgelet en daardoor moest ik op het laatste moment twee kerkdiensten afzeggen. Om mij te verantwoorden schreef ik een stukje in het kerkblad over het nut van conferenties.